Udvikling af salgskontrakter

Når årsbudgettet lægges, bliver der ofte ikke afsat nok penge til advokatbistand til kontrakt-udarbejdelse. Og advokatbistand kan være urimeligt dyrt. Derfor handler det for virksomhenden om at levere et gennemarbejdet oplæg til kontrakt til advokatens færdiggørelse. Så skal advokaten ”blot” sikre begrebsapparatets entydighed og konsistens, dokumenternes rangorden, og at der er konsistens mellem risiko og kontraktens værdi. Virksomhedens forarbejde er ofte svært og tungt, men har man erfaring deri, kan det spare mange penge. Det har Pragmatic.
Udvalgte erfaringer: Årsaftaler med key accounts, teknologitransferaftaler, underleve-randørkontrakter som technology provider.

©  2018 Pragmatic Powered by WordPress