Strategisk forretningsplanlægning

I 80erne var strategisk planlægning i høj kurs. Tilgangen var ofte: 5 års planer, tunge analyser og scenarier. Det var relevant, da omverdenen ikke udviklede sig hurtigt. Nu handler strategisk forretningsplanlægning – i Pragmatic’s verden – i meget højere grad om at være 100 % bevidst om ens egen forretning, værdier og konkurrencegrundlag, så man har strategisk PARATHED til at vurdere, prioritere og udnytte de muligheder, den turbulente omverden hele tiden byder.
Udvalgte erfaringer: Udarbejdelse og implementering af strategiske planer i grafisk virksomhed, miljøvirksomhed,

©  2018 Pragmatic Powered by WordPress