Markedsanalyse, værdikæder, partnersearch og –valg, partnerkontrakter, salgsplanlægning

En af de klassiske ”fejl” vi ofte ser, når en virksomhed skal ind på et eksportmarked, er ”at man lade sig vælge”. Virksomheden møder en agent, en distributør, en virksomhed og lader sig begejstre. Hvem har ikke tænkt: ”Det ser ikke helt skævt ud. Hvad kan der ske ved at prøve, om det duer?”. Succes med denne Fedtmule-tilgang er desværre sjælden. (Fedtmule-tilgangen: Kast pilen og tegn skiven efterfølgende!)
Markedsudvælgelse og især partnervalg behøver ikke at være raketvidenskab. Det kræver blot, at man får lavet et ordentligt forarbejde på, hvad et marked skal være karakteriseret ved, for at man kan få succes med egne produkter. Og i særdeleshed, hvilke funktioner en partner forventes at udføre og hvad virksomheden selv varetager. Det kræver en værktøjskasse at vælge fra, og det kan Pragmatic hjælpe med, så I ikke bruger penge og tid på det forkerte.
Udvalgte erfaringer: Partnervalg og -styring i Norge, Østrig, Tyskland, Litauen, USA, Sydøstasien. Primært indenfor fødevarer og miljøteknologi. Udvikling af Partner books med samarbejdsgrundlag.

©  2018 Pragmatic Powered by WordPress