Deltage i jeres bestyrelsesarbejde

I en leder i Berlingske Tidende i april 2013 … skrev erhvervsredaktør Jens Christian Hansen: ”Der er sagt og skrevet ufatteligt meget om bestyrelsesarbejdet – også sagt og skrevet ufatteligt meget vrøvl. Spørgsmålet er, om man overhovedet kan uddannes til bestyrelsesarbejdet, eller om det først og fremmest handler om at have erfaring, sund fornuft, en uimponerethed samt evnen til hurtigt at sætte sig ind i ofte komplicerede forhold uden at miste overblikket”.
Pragmatic mener, at det retoriske spørgsmål kun kan besvares med: ”Det er disse 4 elementer, der er altafgørende”.
Erfaring: Bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformand. Salg af virksomheder.

©  2018 Pragmatic Powered by WordPress